Есептік-клиринг қызметі

Есептік-клиринг қызметі

Есептік-клиринг қызметі

Astana International Exchange

Пост-трейдинг инфрақұрылымы:

ЖАЛПЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Сауда-саттықтан кейінгі қызмет үшін АХҚО биржасы екі бөлек заңды тұлға құрды:

  • АХҚО биржасы жанындағы бағалы қағаздардың орталық депозитарийі (AIX CDS) – бұл АХҚО-ның қолданыстағы заңнамасына сәйкес тіркелген жеке компания, ол қолма-қол ақшамен күнделікті операциялар, бағалы қағаздар бойынша есеп айырысулар және депозитарлық қызмет үшін жауап береді. AIX CDS-тің АХҚО Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті (AFSA) берген коммерциялық лицензиясы бар. AFSA сондай-ақ АХҚО биржасы жанындағы бағалы қағаздардың орталық депозитарийінің реттеушісі ретінде әрекет етеді. AIX CDS АХҚО биржасының айрықша меншігі болып табылады.
  • АХҚО биржасының тіркеушісі (AIX Registrar) АХҚО заңнамасына сәйкес жеке компания ретінде тіркелген және АХҚО Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті (AFSA) берген коммерциялық лицензияның иесі болып табылады. АХҚО биржасының тіркеушісі акционерлердің орталық тізілімін қалыптастырады, сақтайды және қолдайды.
  • Барлық күнделікті сауда-саттықтан кейінгі операциялық міндеттерді АХҚО биржасы мен AIX CSD арасындағы Инфрақұрылым, ресурстар және қызметтер туралы келісім негізінде Клиринг және есеп айырысу бөлімі жүзеге асырады.

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ МОДЕЛЬ

Активтер класына байланысты, АХҚО биржасы түрлі есеп айырысу және депозитарлық модельдерді ұсынады. Барлық жағдайларда биржалық сауда-саттық бойынша есеп айырысу Т+2 негізінде жүргізіледі және әр түрлі валюталарда жүргізілуі мүмкін.

  • АХҚО биржасының барлық мәмілелері бойынша есеп айырысулар тікелей АХҚО биржасы жанындағы бағалы қағаздардың орталық депозитарийінде жүргізіледі.
  • Халықаралық бағалы қағаздарға қатысты, бағалы қағаздардың орталық депозитарийіне қатысты депозитарлық қызметтерді АХҚО биржасы жанындағы “Росбанк” ЖАҚ ұсынады, бұл инвесторларға АХҚО орталық депозитарийінде бағалы қағаздарды алуға немесе халықаралық орталық депозитарийлерде биржадан тыс мәмілелерді жүргізуге мүмкіндік береді.
  • Ішкі қазақстандық бағалы қағаздарға келетін болсақ, АХҚО биржасы жанындағы Бағалы қағаздардың орталық депозитарийіне қатысты депозитарлық қызметтерді де “Росбанк” ЖАҚ ұсынады, бұл инвесторларға АХҚО Алматыдағы Орталық депозитарийде AIX CSD-дің жақын арада ашылған номиналды шотын активациялағанға дейін Алматыдағы “Орталық депозитарий” АҚ-дан (KACD)  АХҚО биржасы жанындағы Бағалы қағаздардың орталық депозитарийіне бағалы қағаздарды алуға мүмкіндік береді.
  • АХҚО заңнамасына сәйкес ұлттық валютада шығарылған валюталық мемлекеттік ішкі қарызының қазақстандық облигациялары үшін іске қосылуы 2019 жылға жоспарланған Euroclear bank банкімен тікелей цифрлық интерфейс орнатылуда. Бұл бағалы қағаздар АХҚО биржасының Тіркеушісінде тіркелетін, ал олар бойынша есеп айырысулар Euroclear bank банкінде жүзеге асырылатын болады.
  • Мемлекеттік компаниялардың ірі IPO-сы үшін АХҚО биржасы орталық контрагенттің қатысуымен және KELLER  Венгр орталық контрагенті мен ЕО реттеуіне сәйкес әрекет ететін KELER Бағалы қағаздардың Орталық депозитарийімен әріптестікте клиринг туралы туралы келісімге қол қойды.   АХҚО биржасында жасалған сауда-саттық бойынша клиринг пен есеп айырысу ЕО-да жүргізілетін болады, ал алынған нәтижелер АХҚО биржасы жанындағы Бағалы қағаздардың орталық депозитарийіндегі инвесторлардың шоттарында көрсетіледі.
  • Бағалы қағаздарды жабық орналастыру және пре-IPO бағалы қағаздар АХҚО қор биржасының тізіліміне енгізіледі.

СЕРІКТЕС БАНКТЕР

АХҚО биржасы ақша қаражатымен есеп айырысу жүргізілетін бірқатар коммерциялық банктермен ынтымақтасады. АХҚО биржасы жанындағы Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі жаңа қатысушыларға ақша қаражатымен есеп айырысуды жүзеге асыратын банктер туралы ақпарат береді. АХҚО биржасы Қазақстаннан тыс жерде жұмыс істейтін нарық қатысушылары үшін аударымдарды тез өңдеуді қамтамасыз ету мақсатында серіктес банктердің санын арттыруға ұмтылатын болады.

ТЕХНОЛОГИЯ

АХҚО биржасы жанындағы Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі, сондай-ақ АХҚО Тіркеушісі және сыртқы интерфейстер сауда-саттықтан кейінгі инфрақұрылым мен қосымшалардың жаһандық жеткізушісі Avenir Technology негізінде жұмыс істейді.

Avenir Technology туралы қосымша ақпарат алу үшін сайтқа кіріңіз: http://www.avenir-technology.com/

АХҚО биржасы жанындағы Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі да өз қатысушыларымен хабарлама алмасу үшін SWIFT желісін пайдаланады.

CSD ережелері pdf
CSD процедуралар pdf
AIX CSD формалар pdf