Ашып көрсету жөніндегі міндеттемелер

Листинг

Ашып көрсету жөніндегі міндеттемелер

Жылдық және аралық аудиттен өткен қаржы есептілігіне жалпы қолжетімділік

Мәмілелер мен акционерлер құрылымындағы елеулі өзгерістер туралы хабарлама

Белгілі бір мәлімдемелер мен басшылық тарапынан кепілдіктер (жылына бір рет)

Инвесторлармен байланыс жасап тұру

Транспаренттілік пен есептілік. Эмитент эмитентке қолайлы немесе қолайсыз болғанына қарамай фактілерге негізделген ақпаратты ашу барысында ашықтықты қамтамасыз етуге және есептілік ұсыну бойынша өз міндеттерін орындауға тиіс.

Қағидаларды/регламенттерді сақтау. Эмитент АІХ ашу/ашықтық ережелеріне сай тиісті талаптарды орындауға міндеттенеді; мұндай ережелерге ақпаратты уақтылы ашу жатады.

Ақпаратты түсінуге ыңғайлы форматта ашу. Эмитент мүдделі тараптардың барлығы үшін түсінікті түрде ақпарат ұсынуға міндеттенеді.

Әділдік және құпиялылық. Эмитент бірдей көзқарасты ұстану арқылы ақпараттың барлық мүдделі тараптар арасында әділ таратуға тырысады. Эмитент ақпаратты ашпастан бұрын инвесторлардың бағалы қағаздарды сатып алу/сату туралы шешіміне ықпал ететін ақпараттың рұқсатсыз таралып кетпеуін қамтамасыз етуге міндеттенеді.

Сіз осы жерден толық ақпарат таба аласыз: нарық туралы ақпаратты ашу жөніндегі міндеттемелер